AKCMV audzēkņi piedalās Latvijas mūzikas vidusskolu pianistu festivālā


12.novembrī Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas atjaunotajā koncertzālē notika Latvijas mūzikas vidusskolu pianistu festivāls, kas pulcēja 42 dalībniekus no 11 mūzikas vidusskolām. Mūsu skolu festivālā pārstāvēja 2. kursa audzēknes Linda Biļinska (sk. Ilze Mazkalne), Alīna Johansone (sk. Inta Kārkliņa), Elizabete Levina (sk. Guna Rācene) un 4. kursa audzēkņi Edvards Kaļva (sk. Ilze Mazkalne), Jānis Miliševskis (sk. Benita Zvīgule.) Festivāla koncertā izskanēja dažādu laikmetu komponistu klaviermūzika. Festivāls ik gadu rudenī notiek kādā no mūzikas vidusskolām, nākamajā mācību gadā tas notiks Cēsīs.