Valsts svētki AKCMV


17. novembrī skolā norisinājās Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svinīgais pasākums.
Skolas direktors Vigo Račevskis klātesošos uzrunāja, aicinot padomāt un būt atbildīgiem par savām izvēlēm.
Turpinot ikgadējo tradīciju, tika sumināti visatsaucīgākie, saprotošākie, izpalīdzīgākie skolas darbinieki un audzēkņi, kuri ir darījuši vairāk, nekā no viņiem prasa pienākums. Šogad Pateicības rakstu par godprātīgu un uzticamu personīgo ieguldījumu sabiedrības labā saņēma:
– metodiķe Ija Groza;
– skolotāja Benita Zvīgule;
– apkopēja Inese Bērziņa;
– 4.kursa audzēknis Fēlikss Siliņš.
Šogad tika iedibināta jauna tradīcija – Izglītojamo ikgadējais apbalvojums “Alfrēdskolas lepnums”, ko piešķir četrās nominācijās: “Mācību sasniegumi”, “Skolas vārda popularizēšana”, “Aktīvs darbs skolā” un “Mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureāti.” Svinīgajā pasākumā apbalvojumu saņēma:
nominācijā “Mācību sasniegumi”
Elizabete Baldiņa
Linda Biļinska
Agnese Muste
Evelīna Šīmane

nominācijā “Skolas vārda popularizēšana”
Evelīna Šīmane

nominācijā “Aktīvs darbs skolā”
Vanesa Legzdiņa – Puķēna

nominācijā “Mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureāti 2021./2022. māc.g.”
Edvards Kaļva
Enriko Stivriņš
Alīna Johansone
Henrijs Kozlovskis
Agnese Muste
Marija Alise Jenča
Krists Kristafors Parms
Līna Kalēja
Evelīna Šīmane
Paula Indra Žuga
Emīlija Loze
Estere Hmeļinska

Pasākuma dalībniekiem bija iespējams piedalīties nelielā viktorīnā, atbildot uz jautājumiem par Latviju.
Svētku noslēgumā ar patriotisku koncertlekciju klātesošos priecēja Vīru kopa “Vilki.”