AKCMV audzēkne – laureāte Teodora Reitera Fonda organizētajā „Visas Latvijas jauno talantu konkursā”


AKCMV 3.kursa audzēkne Patrīcija Kozlovska (pedagoģe Sonora Vaice) š.g. 19.novembrī piedalījās Teodora Reitera Fonda organizētajā „Visas Latvijas jauno talantu konkursā” un kļuva par konkursa laureāti, iegūstot godalgoto 3. vietu. Taujāta par šo notikumu, Patrīcija stāsta: „Man šis konkurss bija liels izaicinājums, pirmkārt, tik īsā laikā sagatavot programmu un „ielekt” konkursā, – tas bija pirmais konkurss šajā, vidusskolas laikā. Protams, ka nebūtu to paveikusi bez savas pedagoģes Sonoras Vaices mērķtiecīgas sagatavošanas un koncertmeistares Janas Martinsones, kurai esmu pateicīga par atbalstu un rūpīgu koncertmeistara darbu visā sagatavošanās procesā. Paldies arī skolotājai Dacei Balodei par profesionāli iejūtīgo ieguldījumu manis skološanā. Paldies direktora vietniecei mācību darbā Iritai Mergai par atbalstu un izpratni, lai es spētu sabalansēt visus savus mācību pienākumus un direktoram Vigo Račevskim par iedvesmu un stiprinājumu. Decembrī esmu aicināta piedalīties arī konkursa laureātu koncertā Rīgā. Esmu pateicīga arī savai mammai un visiem, kas man palīdzējuši nonākt līdz šim, man nozīmīgajam sasniegumam.”