Cēsu novada angļu valodas olimpiādes laureāti


Sveicam Cēsu novada angļu valodas olimpiādes 2. posma laureātus

Tomu Kristiānu Dimitri ar iegūto 2.vietu
Enriko Stivriņu ar iegūto 3. vietu

Paldies skolotājām
Anitai Maculēvičai un Ievai Pētersonei
par audzēkņu sagatavošanu panākumiem!