Apsveikums jubilejā

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kolektīvs  sveic vienu no visu laiku Latvijas izcilākajiem diriģentiem, komponistu Maestro Edgaru Račevski – nozīmīgajā 85 gadu jubilejā! Skolas absolventi un pedagogi lepojas ar gūtajām zināšanām un prasmēm, ar dziesmas spēka un mūzikas mīlestības izjūtu trīsām kopkorī, ko izstaro Maestro skatiens, enerģija un pietāte. Pietāte […]


4.kursa izlaidums

17.jūnijā diplomus par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu saņēma 4.kursa audzēkņi – Liene Jansone, Māris Narvils un Alise Siliņa. Audzēkņus un kursa audzinātāju Benitu Zvīguli ar uzrunu sveica skolas direktors Vigo Račevskis. Direktora vietniece mācību darbā Irita Merga pasniedza Helmera Pavasara fonda stipendiju 3.kursa audzēknei Alisei Gāršai par izcilām sekmēm mācībās, […]


Norisinājās konkurss “Vidzemes Cīrulīši”

27.maijā noslēdzās Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes Cīrulīši”. Šogad pirmo reizi konkurss norisinājās attālināti, dalībniekiem iesūtot savu pieteikumu video formātā. Konkursa organizatori – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola un Vokālās mūzikas nodaļas vadītāja Dace Balode – ir gandarīti, ka konkurss arī attālinātā formā nav zaudējis savu aktualitāti, un tika saņemti 46 vokālistu […]


AKCMV mūzikas skolas absolventi saņem apliecības par profesionālās ievirzes programmas apguvi instrumentspēlē

Maija izskaņā apliecības par profesionālās ievirzes programmas apguvi instrumentspēlē saņēma 16 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas mūzikas skolas absolventi. Nelielajā svētku brīdī mūzikas skolas pagalmā Cēsu vecpilsētu pieskandināja muzikāli sveicieni no absolventiem. Jaunie mūziķi saņēma laba vēlējumus no skolas direktora Vigo Račevska, mūzikas skolas vadītāja Guntara Mazkalna un saviem specialitātes […]


AKCMV audzēknes un pedagoģe saņem Kultūras ministrijas apbalvojumu

Š.g. 21.maijā īpašā video pirmizrādē tika sveikti Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātās Cimzes balvas un Kultūras ministrijas apbalvojuma laureāti – talantīgākie kultūrizglītības jomas jaunieši un viņu pedagogi. Šogad apbalvojums piešķirts 43 mākslu jomas audzēkņiem un viņu pedagogiem no 22 izglītības iestādēm. Priecājamies, ka apbalvoto vidū šogad ir mūsu skolas audzēknes […]


AKCMV audzēkņiem panākumi konkursā

Sveicam 7. Klavierspēles klases audzēkni Melissu Takanbekovu ar iegūto 3.vietu un 6. Trompetes spēles klases audzēkni Paulu Jākobsonu ar iegūto Diplomu XXV Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā Sigulda 2021! Paldies skolotājiem Ilzei Mazkalnei, Aivaram Radziņam un koncertmeistarei Anželai Iļjinai par audzēkņu sagatavošanu panākumiem!


Papilduzņemšana Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 2021./2022. māc.g. aicina pievienoties savai saimei. iepazīsties ar mūsu piedāvātajām izglītības programmām mājaslapā ej.uz/akcmv līdz 20.08.2021. plkst. 12.00 reģistrējies iestājeksāmenam mājaslapā ej.uz/AKCMV_uznemsana kārto iestājeksāmenu klātienē 23.08.2021. plkst. 10.00 vai attālināti, iesūtot video līdz 20.08.2021. plkst. 12.00 vairāk informācijas par uzņemšanu mājaslapā ej.uz/akcmv