Uzņemšana Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola –
vieta izcilām mācībām, radošumam un māju sajūtai!


Uzņemšana vidusskolā 2024./2025.mācību gada 1.kursā* pēc pamatizglītības ieguves izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle)
Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, ģitāras spēle, kokles spēle)
Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, eifonija spēle, trombona spēle, tubas spēle, mežraga spēle, fagota spēle)
Sitaminstrumentu spēle
Vokālā mūzika (akadēmiskā dziedāšana)
Diriģēšana (kora diriģēšana)
Mūzika (populārā un džeza mūzika – dziedātājs, ģitārists, saksofonists, sitaminstrumentālists, pianists)

*KM 16.05.2024. rīkojums Nr. 2.5-1-62

Detalizēta informācija par uzņemšanu šeit.