Reflektantiem (Uzņemšana)


 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2024./2025. mācību gadā

Iepazīsties ar:


Konsultācijas

Aicinām apmeklēt klātienes konsultācijas pie specialitātes pedagogiem un konsultācijas solfedžo un mūzikas literatūras priekšmetos visus interesentus, kuri 2024./2025. māc. g. vēlas mācīties kādā no profesionālās vidējās izglītības programmām Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā.

Klātienes konsultācijas notiks 2024. gada 24. februārī, 23.martā, 27.aprīlī un 25. maijā:

Plkst. 10:00-12:00 Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga (iepriekš obligāta pieteikšanās, sazinoties ar izglītības programmu vadītājiem, kontaktus skatīt šeit.)
Plkst. 12:00-13:00 Konsultācija mūzikas teorētiskajos priekšmetos (solfedžo un mūzikas literatūrā)


Atvērto durvju diena

Atvērto durvju diena Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notiks 2024. gada 12. martā plkst. 11.00.

Mērķauditorija: topošie mūzikas vidusskolas reflektanti, audzēkņi un viņu vecāki, kuriem interesē mūzikas izglītība

Programma:

 • Skolas administrācijas un audzēkņu domes prezentācija un sarunas par

mācībām  mūzikas vidusskolā , profesionālo izaugsmi, tālākizglītības iespējām, profesionālās vidējās izglītības programmu piedāvājumu, sadzīves u.c. interesējošiem jautājumiem

 • Iepazīšanās ar skolu audzēkņu domes vadībā
 • Tikšanās un sarunas ar interesējošo izglītības programmu pedagogiem un audzēkņiem

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola piedāvā mūzikas izglītību trijos programmu virzienos:

 • Pēc pamatizglītības ieguves – mācību ilgums 4 gadi;
 • Pēc vidējās izglītības ieguves – mācību ilgums 3 gadi;
 • Līdztekus vispārējās vidējās izglītības ieguvei – mācību ilgums 3 gadi.

Pieteikšanās atvērto durvju dienai saitē:  https://ej.uz/AKCMVatvertasdurvis līdz 10.martam


Iestājeksāmens

Iestājeksāmens Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā notiks 2024. gada 26. jūnijā.

Obligāta pieteikšanās iestājeksāmenam līdz 2024. gada 25. jūnija plkst. 17.00 saitē: https://ej.uz/AKCMVuznemsana24


Iesniedzamie dokumenti, stājoties Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā:

 • iesniegums – forma – nepilngadīgām personām;pilngadīgām personām
 • apliecības par pamatizglītību vai diploma par vidējo izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
 • profesionālās ievirzes izglītības dokumenta (Apliecības) un sekmju izraksta, ja reflektants ir beidzis mūzikas skolu, kopija;
 • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas
 • hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;
 • 2 fotokartītes 3×4 cm.

Vairāk informācijas pa tālruni 29265326 vai rakstot uz e-pastu macibu.dala@akcmv.gov.lv