AKCMV audzēknim panākumi pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā


Sveicam
Pūšaminstrumentu nodaļas 2. trompetes klases audzēkni

Paulu Jākobsonu
ar iegūto 3.vietu
XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā!

Paldies skolotājam
Aivaram Radziņam

un koncertmeistarei
Anželai Iļjinai!

trumpet-2717460_1920