Apsveikums


Sveicam

1. kursa audzēkni ALISI SILIŅU ar iegūto 2. vietu

2. kursa audzēkni PAULU ĒRIKU SKUJIŅU ar iegūto 3. vietu

3. kursa audzēkni JANU KRASTIŅU ar iegūto 3.vietu

2. kursa audzēkni ANNIJU ANNU ZARIŅU ar iegūto ATZINĪBU

Cēsu novada matemātikas olimpiādē !

Paldies skolotājai INESEI LAZDIŅAI!