AKCMV pedagogi un audzēkņi piedalās 7. Profesionālajās Mākslas dienās


Šogad komponistam Alfrēdam Kalniņam, kura vārdu nes mūsu skola, atzīmējam 140. dzimšanas dienu. Alfrēds Kalniņš ir pirmās latviešu nacionālās operas “Baņuta” komponists. Arī operas libretistam Arturam Krūmiņam šogad ir 140. dzimšanas diena, tādēļ libretista vecāku mājās Skrāģu krogā 16.augustā režisors Guntis Gailītis rīkoja “7. Profesionālās Mākslas dienas – Veltījumu novadniekiem.” Tajā piedalījās arī AKCMV pedagogi – Dace Balode, Jana Karabeļņikova un Benita Zvīgule – un audzēknis Jānis Miliševskis, izpildot A.Kalniņa solodziesmas un klavierdarbus.