AKCMV Zinību dienas svētki


2. septembrī Koncertzāles “Cēsis” Lielajā zālē skolas kolektīvs tikās Zinību dienas svētkos. Ar skaļiem aplausiem zālē tika sagaidīti 1.kursa audzēkņi un audzinātājs Ivars Rausis. Klātesošos uzrunāja skolas direktors Vigo Račevskis un mūzikas skolas struktūrvienības vadītājs Guntars Mazkalns, kuri iepazīstināja ar jaunajiem mūzikas skolas 1.klases audzēkņiem, dāvinot nošu burtnīcu un zīmuli. Direktora vietniece mācību darbā Ilze Vadze iepazīstināja ar pagājušā mācību gada sasniegumiem un aicināja uz skatuves tos audzēkņus, kuri pagājušajā mācību gadā ir ieguvuši godalgotas vietas olimpiādes un konkursos, kā arī tos, kuri ir palīdzējuši dažādu aktivitāšu organizēšanā un norisē. G.Mazkalns apsveica mūzikas skolas audzēkņus, kuri pagājušajā mācību gadā ir mācījušies teicami un izcili.
Svētki noslēdzās ar krāšņu koncertu skolas pedagogu izpildījumā, kurā klausītāji varēja dzirdēt klavieru, pūšaminstrumentu, vokālo, stīgu instrumentu un populāro mūziku.