Skolotāju dienai veltīts koncerts


3.oktobrī skolas Audzēkņu dome bija sagatavojusi Skolotāju dienai veltītu koncertu. Pedagogus priecēja visu kursu audzēkņi ar dažādiem priekšnesumiem. Paldies audzēkņu domei un tās vadītājai Signei Steberei par koncerta organizēšanu!