Dejas nodaļa saņēmusi dāvinājumu


Dejas nodaļa saņēma vērtīgus metodiskos materiālus un grāmatas, kurus mācību darbā varēs izmantot AKCMV pedagogi un audzēkņi. Paldies par dāvinājumu Latvijas Nacionālajam kultūras centram un skatuviskās dejas ekspertei Marutai Alpai, kā arī Valsts izglītības satura centram un vecākai referentei Zandai Mūrniecei. Materiāli būs pieejami AKCMV bibliotēkā.