4.kursa izlaidums


17.jūnijā diplomus par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu saņēma 4.kursa audzēkņi – Liene Jansone, Māris Narvils un Alise Siliņa.
Audzēkņus un kursa audzinātāju Benitu Zvīguli ar uzrunu sveica skolas direktors Vigo Račevskis. Direktora vietniece mācību darbā Irita Merga pasniedza Helmera Pavasara fonda stipendiju 3.kursa audzēknei Alisei Gāršai par izcilām sekmēm mācībās, savukārt Finanšu ministrijas iedibināto Simtgades stipendiju saņēma Alise Siliņa, ko piešķir katras vidējās izglītības iestādes vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.
Absolventi bija sagatavojuši priekšnesumus klātesošajiem pedagogiem un vecākiem kā pateicību par ieguldīto darbu viņu izglītošanā. Jauniešus sveica un laba vēlējumus teica specialitātes pedagogi.