Apsveikums jubilejā


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kolektīvs
 sveic vienu no visu laiku Latvijas izcilākajiem diriģentiem, komponistu
Maestro Edgaru Račevski – nozīmīgajā 85 gadu jubilejā!

Skolas absolventi un pedagogi lepojas ar gūtajām zināšanām un prasmēm, ar dziesmas spēka un mūzikas mīlestības izjūtu trīsām kopkorī, ko izstaro Maestro skatiens, enerģija un pietāte. Pietāte cilvēkam un dziesmai.

Vēlam Maestro Edgaram Račevskim
stipru veselību un radošu domu un darbu piepildītus mirkļu!

Maestro Edgara Račevska virsvadībā Dziesmu svētku kopkorī  arī  izskanējis godājums Dziesmai un lūgšana Tautai:

Mūžu mūžos būs dziesma

Mūsu Tēvs debesīs