AKCMV kolektīvs satiekas nelielā svētku brīdī


Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, skolas kolektīvs satikās nelielā svētku brīdi, kas tika veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai. Skolas direktors Vigo Račevskis klātesošos uzrunāja, aicinot padomāt par katra individuālajām vērtībām. Ar kokles spēles priekšnesumu svinīgo audzināšanas stundu paspilgtināja 2.kursa audzēkne Marija Jenča, savukārt 1.kursa audzēkne Līna Kalēja kopā ar koncertmeistari Anželu Iļjinu skatītājus uzrunāja saksofona spēles skanējumā.

Noslēgumā, turpinot ikgadējo tradīciju, tika sumināti visatsaucīgākie, saprotošākie, izpalīdzīgākie skolas darbinieki un audzēkņi, kuri ir darījuši vairāk, nekā no viņiem prasa pienākums. Šogad Pateicības rakstu par godprātīgu un uzticamu personīgo ieguldījumu sabiedrības labā saņēma:

  • direktora vietniece mācību darbā Irita Merga
  • saimniecības daļas vadītāja Zigrīda Grundule
  • 4.kursa audzēkne Santa Lūsa

Sveicam apbalvotos!