AKCMV audzēkņiem panākumi Cēsu novada angļu valodas olimpiādē


Lepojamies ar mūsu audzēkņu panākumiem un sveicam Cēsu novada angļu valodas olimpiādes 10.-12.klašu grupas laureātus

Edvardu Kaļvu ar iegūto 1.vietu (sk. Anita Maculēviča)
Enriko Stivriņu ar iegūto Atzinību (sk. Ieva Pētersone).

Paldies skolotājām par audzēkņu sagatavošanu panākumiem!