AKCMV Pūtēju orķestris piedalās Ziemeļvidzemes pūtēju orķestru Dziesmu svētku ieskaņas koncertā “Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā”


AKCMV Pūtēju orķestris diriģenta Aivara Radziņa vadībā 5.jūnijā piedalījās Ziemeļvidzemes pūtēju orķestru Dziesmu svētku ieskaņas koncertā “Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā” Valmieras brīvdabas estrādē.