Priecājamies par 2021./2022. mācību gada skolas absolventu tālāko izglītības un savas radošās karjeras turpinājumu!


Priecājamies par 2021./2022. mācību gada skolas absolventu tālāko izglītības un savas radošās karjeras turpinājumu!

No 20 skolas absolventiem studijas augstākajās izglītības iestādēs turpina 85%, vidējās profesionālajās izglītības iestādēs – 15% jauniešu.

Savā Mūzikas skolā un vēlākajos gados – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā – gūtās zināšanas, prasmes, radošās un savu sapņu ieceres jaunieši piepildās studējot Latvijas augstskolās – Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Alberta koledžā.

Latvijas Mūzikas akadēmijā varēsim sastapt un sekot līdzi piecu absolventu gaitām.

Mūsu skolas vārdu pasaulē jau aiznesuši divi absolventi, studijas turpinot Hāgas Karaliskajā konservatorijā un Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā.

Šis vēlreiz apliecina, ka mūzikas izglītība sniedz iespējas un atver ceļus daudzveidīgajā profesiju pasaulē.

Vēlam veiksmi un izdošanos skolas absolventiem izglītības, radošajā un profesionālajā izaugsmē!