Kontakti


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis 64125385
Mob. tālrunis 29445381
Dežuranta tālrunis 64119923

Skolas darba laiks:
Raunas ielā 12-2, Cēsīs no plkst. 7.30 līdz 21.30
Lielā Kalēju ielā 4, Cēsīs no plkst. 12.00 līdz 19.00

Administrācijas darba laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00


Rekvizīti
Reģ.Nr.90000077378
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV54TREL2220520005000


Direktors Vigo Račevskis
vigo.racevskis@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob.tālr. 26399070


Vecākā lietvede Elīna Enīte
administrācijas tālrunis: 64125385, mob.tālr. 29445381
Dežuranta tālrunis: 64119923
E-pasts akcmv@akcmv.gov.lv

e-adrese


Direktora vietniece mācību darbā Irita Merga
e-pasts macibu.dala@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob. tālr. 29265326


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas struktūrvienības
Mūzikas skola vadītājs Guntars Mazkalns
e-pasts guntars.mazkalns@akcmv.gov.lv
mob. tālr. 26184315
Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Dežuranta tālrunis: 64122587


Saimniecības daļas vadītājs Ritvars Gailis
e-pasts saimnieciba@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385, mob. tālr. 26424466


Galvenā grāmatvede Alla Keomeģe
e-pasts gramatvediba@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Personāla speciāliste Ella Frīdvalde-Andersone
e-pasts personala.dala@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Projektu vadītāja Elīna Eglīte
e-pasts elina.eglite@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Kultūras pasākumu organizatore Inga Kreile
e-pasts inga.kreile@akcmv.gov.lv
tālr. 64125385


Metodiķe Ija Groza
e-pasts metodikis@akcmv.gov.lv
mob. tālr. 29287585


Bibliotekāre Rasma Šilinska
e-pasts biblioteka@akcmv.gov.lv


Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe
tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

IT atbalsts Guntis Apinis
tālr. 29689108, e-pasts guntis.apinis@kis.gov.lv

Mūzikas vidējās profesionālās izglītības programmu vadītāji:

Taustiņinstrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Ilze Mazkalne
Mob.tālr. 29441483

Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Elita Ezermale
Mob.tālr. 29430465

Sitaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājs Raitis Viļumovs
Mob.tālr. 29338503

Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja Inese Nelsone
Mob.tālr. 29209249

Kokles, akordeona un ģitāras spēles izglītības programmu vadītāja Ilze Žvarte
Mob.tālr. 29148456

Vokālās mūzikas izglītības programmas vadītāja Dace Balode
Mob.tālr. 29489390

Diriģēšanas izglītības programmas vadītājs Patriks Kārlis Stepe
Mob.tālr. 25756683

Populārās un džeza mūzikas izglītības programmas vadītāja Ināra Rubīna
Mob.tālr. 26485354