Konkursu nolikumu arhīvs


2018./2019.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

23.11.2018. IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss Nolikums
Pieteikuma anketa
Alfrēda Kalniņa skaņdarbi
23.11.2018. IX Alfreds Kalnins’ International competition of Young Pianists Rules of competition
Application form
Compositions created by composer A.Kalnins
27.11.2018. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kurss
“Skolotājs mūsdienīga mācību procesa vadītājs”
Informācija
Pieteikuma anketa

2016./2017.māc.g. konkursu nolikumi


26.04.2017.                 Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu                          Nolikums
                                      akordeonistu -solistu konkurss “Cēsis 2017”


11.04.2017.                 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas               Nolikums
                                      pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena


08.04.2017.                 Mazo vokālistu konkurss “Cēsu cālis – 2017”                          Nolikums


23.03.2017.                 Seminārs ģitārspēles pedagogiem                                           Informācija


17.02.2017.                 Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss                Nolikums
                                      “Dziesmu putenis”


23.11.2016.                 VIII Alfrēdam Kalniņam veltītais                                                Nolikums
                                      starptautiskais pianistu konkurss


2015. gada konkursu nolikumi