Konkursu nolikumu arhīvs


2017./2018.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

27.11.2017. Profesionālās kvalifikācijas piecu stundu pilnveides metodiskais seminārs – meistarklase klavierspēles pedagogiem Informācija
06.12.2017. Metodiskais seminārs – meistarklase Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu intrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem Informācija
Pieteikuma anketa
12.01.2018. Vidzemes reģiona mūzikas skolu akordeonistu orķestra kopmēģinājums Informācija
Pieteikuma anketa
18.01.2017. Informējam, ka Valsts konkursa II kārta profesionālās ievirzes 10V un 20V izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole,alts,čells,kontrabass) audzēkņiem 2017./ 2018.mācību gadā notiks Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Raunas ielā 12, Ērģeļu zālē 2018.gada 18. un 19. janvārī.

Precīzāka informācija pēc pieteikumu apkopošanas.
26.01.2018. Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši” Nolikums
Pieteikuma anketa
16.02.2018. International competition of Jazz and Popular music singers “Dziesmu putenis” Rules of competition
Application form
09.03.2018. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss Nolikums
Pieteikuma anketa
A.Kalniņa solo dziesmas 1.daļa
A.Kalniņa solo dziesmas 2.daļa
09.03.2018. Alfreds Kalnins’ International Competition of Young Vocalists Rules of Competition
Application form
Solo songs created by composer A.Kalnins. Part 1
Solo songs created by composer A.Kalnins. Part 2
14.03.2018. Profesionālās kvalifikācijas piecu stundu pilnveides metodiskais seminārs kora klases un kordiriģēšanas nodaļas pedagogiem un meistarklase audzēkņiem Informācija
Pieteikuma anketa
05.04.2018. Seminārs mūzikas izglītības teorētisko mācību priekšmetu pedagogiem Informācija
20.04.2018. Izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts un seminārs pedagogiem Informācija
21.04.2018. Mazo vokālistu konkurss “Cēsu Cālis – 2018″” Nolikums
Pieteikuma anketa
25.04.2018. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis 2018” Nolikums
Pieteikuma anketa

2016./2017.māc.g. konkursu nolikumi


26.04.2017.                 Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu                          Nolikums
                                      akordeonistu -solistu konkurss “Cēsis 2017”


11.04.2017.                 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas               Nolikums
                                      pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena


08.04.2017.                 Mazo vokālistu konkurss “Cēsu cālis – 2017”                          Nolikums


23.03.2017.                 Seminārs ģitārspēles pedagogiem                                           Informācija


17.02.2017.                 Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss                Nolikums
                                      “Dziesmu putenis”


23.11.2016.                 VIII Alfrēdam Kalniņam veltītais                                                Nolikums
                                      starptautiskais pianistu konkurss


2015. gada konkursu nolikumi