Konkursu nolikumu arhīvs


2018./2019.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

23.11.2018. IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss Nolikums
Pieteikuma anketa
Alfrēda Kalniņa skaņdarbi
23.11.2018. IX Alfreds Kalnins’ International competition of Young Pianists Rules of competition
Application form
Compositions created by composer A.Kalnins
27.11.2018. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kurss
“Skolotājs mūsdienīga mācību procesa vadītājs”
Informācija
Pieteikuma anketa
05.02.2019. Solo dziedāšanas konkurss „VIDZEMES CĪRULĪŠI”
veltīts komponista Alfrēda Kalniņa 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
22.02.2019. Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss „DZIESMU PUTENIS” Nolikums
Pieteikuma anketa
22.02.2019. International Competition of Jazz and Popular Music singers
„DZIESMU PUTENIS”
Rules of competition
Application form
01.03.2019. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss
veltīts komponista 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
A.Kalniņa solo dziesmas 1.daļa
A.Kalniņa solo dziesmas 2.daļa
01.03.2019. Alfreds Kalnins’ International Competition of Young Vocalists
dedicated to the composer’s 140th anniversary
Rules of competition
Application form
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 1
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 2
30.03.2019. Mazo vokālistu konkurss “Cēsu Cālis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa
09.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļas pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena Nolikums
24.04.2019. Metodiskā diena izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle”
Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņiem un pedagogiem
Nolikums
17.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa

2016./2017.māc.g. konkursu nolikumi


26.04.2017.                 Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu                          Nolikums
                                      akordeonistu -solistu konkurss “Cēsis 2017”


11.04.2017.                 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas               Nolikums
                                      pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena


08.04.2017.                 Mazo vokālistu konkurss “Cēsu cālis – 2017”                          Nolikums


23.03.2017.                 Seminārs ģitārspēles pedagogiem                                           Informācija


17.02.2017.                 Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss                Nolikums
                                      “Dziesmu putenis”


23.11.2016.                 VIII Alfrēdam Kalniņam veltītais                                                Nolikums
                                      starptautiskais pianistu konkurss


2015. gada konkursu nolikumi