Konkursu nolikumu arhīvs


2017./2018.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

27.11.2017. Profesionālās kvalifikācijas piecu stundu pilnveides metodiskais seminārs – meistarklase klavierspēles pedagogiem Informācija
06.12.2017. Metodiskais seminārs – meistarklase Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu intrumentu spēles audzēkņiem un pedagogiem Informācija
Pieteikuma anketa
12.01.2018. Vidzemes reģiona mūzikas skolu akordeonistu orķestra kopmēģinājums Informācija
Pieteikuma anketa
18.01.2017. Informējam, ka Valsts konkursa II kārta profesionālās ievirzes 10V un 20V izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole,alts,čells,kontrabass) audzēkņiem 2017./ 2018.mācību gadā notiks Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, Raunas ielā 12, Ērģeļu zālē 2018.gada 18. un 19. janvārī.

Precīzāka informācija pēc pieteikumu apkopošanas.
26.01.2018. Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši” Nolikums
Pieteikuma anketa
16.02.2018. Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss “Dziesmu putenis” Nolikums (LV)
Pieteikuma anketa (LV)
16.02.2018. International competition of Jazz and Popular music singers “Dziesmu putenis” Rules of competition
Application form

2016./2017.māc.g. konkursu nolikumi


26.04.2017.                 Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu                          Nolikums
                                      akordeonistu -solistu konkurss “Cēsis 2017”


11.04.2017.                 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas               Nolikums
                                      pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena


08.04.2017.                 Mazo vokālistu konkurss “Cēsu cālis – 2017”                          Nolikums


23.03.2017.                 Seminārs ģitārspēles pedagogiem                                           Informācija


17.02.2017.                 Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss                Nolikums
                                      “Dziesmu putenis”


23.11.2016.                 VIII Alfrēdam Kalniņam veltītais                                                Nolikums
                                      starptautiskais pianistu konkurss


2015. gada konkursu nolikumi