Konkursu nolikumu arhīvs


2021./2022. māc. g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

18.02.2022. Solo dziedāšanas konkurss “VIDZEMES CĪRULĪŠI”
Video iesūtīšanas termiņš: 2022. gada 18. februāris
Rezultātu paziņošana: 2022. gada 28. februāris
Dalības maksa jāieskaita līdz 2022. gada 18. februārim.
Nolikums
Pieteikuma anketa
Rezultāti
11.03.2022. Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss
Video iesūtīšanas termiņš: 2022. gada 11. marts
Rezultātu paziņošana: 2022. gada 21. marts
Dalības maksa jāieskaita līdz 2022. gada 11. martam.
Nolikums
Pieteikuma anketa
A.Kalniņa solo dziesmas 1.daļa
A.Kalniņa solo dziesmas 2.daļa
Rezultāti
14.04.2022. Alfrēda Kalniņa jauno kordiriģentu konkurss
1. kārtas video iesūtīšanas termiņš: 2022. gada 14. aprīlis
1. kārtas rezultātu paziņošana: 2022. gada 25. aprīlis
2. kārtas norise: 2022. gada 27. aprīlī
Dalības maksa jāieskaita līdz 2022. gada 14. aprīlim.
Nolikums
Pieteikuma anketa
1.kārtas rezultāti
2.kārtas rezultāti
28.08.2022. Koncerts “Vidzemes talanti” Uzaicinājums
Pieteikuma anketa

2021./2022. māc. g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

29.08.2021. Koncerts “Vidzemes talanti” 2021 Uzaicinājums
Pieteikuma anketa

2020./2021. māc. g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

30.08.2020. Koncerts “Vidzemes talanti” Uzaicinājums
Pieteikuma anketa
16.10.2020. Vidzemes reģiona mūzikas skolu pasākums/koncerts “Ciemos pie Alfrēda Kalniņa” Nolikums
Pieteikuma anketa

2019./2020.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

01.09.2019. “Vidzemes Talanti Latvijai” Uzaicinājums
Pieteikuma anketa
25.11.2019. Meistarklase “Vokālās tehnikas un ķermeņa fiziskā mijiedarbība, aspekti un risinājumi”
Pieteikuma anketa
05.02.2020. Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes Cīrulīši” Nolikums
Pieteikuma anketa
24.01.2020. Informācija Valsts konkursa II kārtas ģitārspēles un akordeona spēles dalībniekiem
Informācija
04.03.2020. Kordiriģēšanas seminārs – meistarklase
Informācija
PĀRCELTS UZ NENOTEIKTU LAIKU Mazo vokālistu konkurss “Cēsu cālis – 2020” Nolikums
Pieteikuma anketa
ATCELTS Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņu koncerts un seminārs pedagogiem

Informācija

 

ATCELTS Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Vidzemes reģiona Mūzikas skolu pedagogu un vecāko klašu audzēkņu Metodiskā diena

Informācija

 

ATCELTS Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu
akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis – 2020”
Nolikums
Pieteikuma anketa

2018./2019.māc.g. konkursu nolikumi

Datums

Notikums

Dokuments

23.11.2018. IX Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss Nolikums
Pieteikuma anketa
Alfrēda Kalniņa skaņdarbi
23.11.2018. IX Alfreds Kalnins’ International competition of Young Pianists Rules of competition
Application form
Compositions created by composer A.Kalnins
27.11.2018. Skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kurss
“Skolotājs mūsdienīga mācību procesa vadītājs”
Informācija
Pieteikuma anketa
05.02.2019. Solo dziedāšanas konkurss „VIDZEMES CĪRULĪŠI”
veltīts komponista Alfrēda Kalniņa 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
22.02.2019. Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss „DZIESMU PUTENIS” Nolikums
Pieteikuma anketa
22.02.2019. International Competition of Jazz and Popular Music singers
„DZIESMU PUTENIS”
Rules of competition
Application form
01.03.2019. Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss
veltīts komponista 140 gadu jubilejai
Nolikums
Pieteikuma anketa
A.Kalniņa solo dziesmas 1.daļa
A.Kalniņa solo dziesmas 2.daļa
01.03.2019. Alfreds Kalnins’ International Competition of Young Vocalists
dedicated to the composer’s 140th anniversary
Rules of competition
Application form
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 1
Solo songs created by composer A.Kalnins Part 2
30.03.2019. Mazo vokālistu konkurss “Cēsu Cālis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa
09.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļas pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena Nolikums
24.04.2019. Metodiskā diena izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle”
Vidzemes reģiona vecāko klašu audzēkņiem un pedagogiem
Nolikums
17.04.2019. Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu akordeonistu – solistu konkurss “Cēsis – 2019” Nolikums
Pieteikuma anketa

2016./2017.māc.g. konkursu nolikumi


26.04.2017.                 Vidzemes reģiona Mūzikas un mākslu skolu                          Nolikums
                                      akordeonistu -solistu konkurss “Cēsis 2017”


11.04.2017.                 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas               Nolikums
                                      pedagogu un vecāko klašu audzēkņu metodiskā diena


08.04.2017.                 Mazo vokālistu konkurss “Cēsu cālis – 2017”                          Nolikums


23.03.2017.                 Seminārs ģitārspēles pedagogiem                                           Informācija


17.02.2017.                 Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss                Nolikums
                                      “Dziesmu putenis”


23.11.2016.                 VIII Alfrēdam Kalniņam veltītais                                                Nolikums
                                      starptautiskais pianistu konkurss


2015. gada konkursu nolikumi