Aicinām apmeklēt konsultācijas


Aicinām apmeklēt klātienes konsultācijas pie specialitātes pedagogiem un konsultācijas solfedžo un mūzikas literatūras priekšmetos visus interesentus, kuri 2024./2025. māc. g. vēlas mācīties kādā no profesionālās vidējās izglītības programmām Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā.

Klātienes konsultācija notiks 2024. gada 25. maijā.

Plkst. 10:00-12:00 Individuālā konsultācija pie specialitātes pedagoga (iepriekš obligāta pieteikšanās, sazinoties ar izglītības programmu vadītājiem, kontaktus skatīt šeit.)

Plkst. 12:00-13:00 Konsultācija mūzikas teorētiskajos priekšmetos (solfedžo un mūzikas literatūrā)

Vairāk informācijas šeit.