Konkursi un semināri


2022./2023. māc. g.

Datums

Notikums

Dokuments

17.10.2022. Sonoras Vaices lekcija – meistarklase “Dažādu vokālistu atšķirīgie vokālie paņēmieni vienā skaņdarbā”
Informācija
19.10.2022. Andrea Monardas (Itālija) meistarklase – koncerts
Informācija
25.10.2022. Seminārs “Mūzikas teorētiskie priekšmeti profesionālās ievirzes izglītībā”
Informācija
03.11.2022. X Starptautiskais Alfrēda Kalniņa Jauno pianistu konkurss Nolikums
Pieteikuma anketa
Alfrēda Kalniņa skaņdarbi
03.11.2022. X Alfreds Kalnins’ International competition of Young Pianists Rules of competition
Application form
Compositions created by composer A.Kalnins
01.12.2022. Ilonas Meijas (flauta), Hertas Hansenas (klavieres), Aigara Raumaņa (saksofons) meistarklases un koncerts
Informācija
05.12.2022. Hāgas Karaliskās Konservatorijas kvinteta meistarklases un koncerts Informācija
Informācija par Hāgas Karaliskās Konservatorijas kvintetu
24.01.2023. Valsts konkursa stīgu instrumentu spēlē 2.kārta
Uzaicinājums
07.02.2023. Solo dziedāšanas konkurss “VIDZEMES CĪRULĪŠI” Nolikums
Pieteikuma anketa
Rezultāti
23.02.2023. Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss „DZIESMU PUTENIS” Nolikums
Pieteikuma anketa
Rezultāti
23.02.2023. International Competition of Jazz and Popular Music singers
„DZIESMU PUTENIS”
Rules of Competititon
Application form
Results
23.02.2023. AKCMV izglītības programmas “Vokālā mūzika” vadītājas Daces Balodes meistarklase “Latviešu komponistu solo dziesmas un to interpretācija”
Smiltenes Mūzikas skola
08.03.2023. Populārās un džeza mūzikas izglītības programmas publicitātes koncerts Limbažu Mūzikas skolā
Limbažu Mūzikas skola
13.03.2023. Seminārs “Publiskā runa. Skatuves runa”.
Vada aktrise, pedagoģe Zane Daudziņa.
Informācija
14.03.2023. Izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle – koncertmeistaru klase” metodiskā diena.
Venta Zilberta un Rūdolfa Vanka meistarklases.
Emīla Dārziņa solo dziesmu koncerts
Informācija
17.03.2023. Seminārs “Izglītības procesa organizēšana un vadība 21.gadsimtā”. Sadarbības, saskarsmes, izglītības motivācijas aktuālie jautājumi un iespējamie risinājumi no psiholoģiskā, personības attīstības skatu punkta. Lektors – izaugsmes treneris Aivars Dresmanis
Informācija
21.03.2023. Izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” metodiskā diena
Informācija

Par Stīgu instrumentu ansambli ,,Amber Strings”

12.04.2023. Izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” metodiskā diena
Informācija
20.04.2023. Seminārs Izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle” pedagogiem ar pianisti Ilzi Jaunzemu. Lekcija un praktiski ieteikumi klavierspēles tehnikā, meistarklases.
Pedagogiem un vecāko klašu audzēkņiem.
Informācija par norisi un pieteikšanos sekos. Pedagogi saņems apliecības par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. Plānota dalības maksa pedagogiem.
25.04.2023. Izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” metodiskā diena
Informācija par norisi un pieteikšanos sekos.
28.04.2023. AKCMV un Valmieras Mūzikas skolas izglītības programmas “Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu sadarbības koncerts “Satikšanās mūzikā”
Valmieras Mūzikas skola
09.05.2023.

10.05.2023.

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmu kopas Diriģēšana audzēkņiem
27.08.2023. Koncerts “Vidzemes Talanti 2023”
Uzaicinājums

Pieteikuma anketa

Nolikumu arhīvs