Cēsu Mūzikas skola


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas skola 2024./2025. māc. g. aicina pievienoties savai skanīgajai saimei šādās specialitātēs:

 • pūšaminstrumenti (eifonijs, fagots, flauta, klarnete, saksofons, trombons, trompete, tuba)
 • taustiņinstrumenti (klavieres, akordeons)
 • stīgu instrumenti (čells, ģitāra, kokle, vijole)
 • sitaminstrumenti
 • mūsdienu un ritma mūzika
 • kora klase

JAUNUMS!

Apmācība 5 un 6 gadīgiem bērniem “MŪZIKAS ĀBECĪTE”


Dokumentu pieņemšana līdz 2024. gada 6. jūnijam. 

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku iesniegums (elektroniskā forma pieejama šeit)
 • bērna dzimšanas apliecības kopija

Konsultācijas notiks 2024. gada 28., 29. un 30. maijā, 3., 4. un 5. jūnijā no plkst. 16 līdz 18 L.Kalēju ielā 4, Cēsīs.

Iestājpārbaudījums norisināsies 2024. gada 6. jūnijā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 29445381, 26184315.


Kā iestāties Cēsu Mūzikas skolā?

Muzikāls ir katrs bērns, tāpēc galvenais priekšnoteikums, kļūstot par mūzikas skolas audzēkni, ir vēlēšanās muzicēt un interese par konkrētu mūzikas instrumentu.

Lai iestātos mūsu skolā, bērnam jābūt vismaz 7 gadus vecam. Uzņemšanas pārbaudījumi notiek divreiz gadā – jūnija sākumā un augusta beigās. Pirms uzņemšanas notiek konsultācijas.

Uzņemšanas pārbaudījums nav sarežģīts. Tajā ir jānodzied dziesma, jānoplaukšķina ritms un jāatšķir skaņu augstumi. Pārbaudījumā valda labvēlīga gaisotne.

Lai iestātos skolā, ir jāuzrāda dzimšanas apliecība un jāuzraksta iesniegums.

Mācības notiek pēcpusdienā.


 Izglītības programmas

Cēsu Mūzikas skolā tiek piedāvātas 6 akreditētas izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu  klavieres (mācību ilgums 8 gadi)|akordeons (mācību ilgums 6 gadi)
 • Stīgu instrumentu čells|vijole (mācību ilgums 8 gadi)|ģitāra|kokle (mācību ilgums 6 gadi)
 • Pūšamo instrumentu (mācību ilgums 6 gadi) eifonijs|fagots|flauta|klarnete|saksofons|trombons|trompete|tuba
 • Sitamo instrumentu (mācību ilgums 6 gadi)
 • Mūsdienu un ritma mūzika (mācību ilgums 6 gadi)
 • Kora klase (mācību ilgums 8 gadi)

Cēsu Mūzikas skolas prezentāciju skatīt šeit.


Izglītības programmas un pedagogi

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE
vadītāja Ilze Mazkalne
Pedagogi Specialitāte
Aija Bārdiņa Klavierspēle
Lauma Gaile Klavierspēle
Māra Hauka Klavierspēle
Anžela Iļjina Klavierspēle
Ina Iļjučonoka Klavierspēle
Signe Klāva Klavierspēle
Lelde Krastiņa Klavierspēle/Ērģeļspēle
Gaida Kurcena Klavierspēle
Ilze Mazkalne Klavierspēle
Guntars Mazkalns Klavierspēle
Irita Merga Klavierspēle
Sandra Tamane Klavierspēle/Ērģeļspēle
PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU SPĒLE
vadītāja Elita Ezermale
Pedagogi Specialitāte
Elita Ezermale Flautas spēle
Jānis Jansons Saksofona spēle
Tabita Marhela Flautas spēle
Tālivaldis Narvils Fagota, klarnetes un saksofona spēle
Ināra Rubīna Flautas spēle
Aivars Radziņš Trompetes spēle
Raitis Viļumovs Sitaminstrumentu spēle
Normunds Zvejnieks Fagota spēle
Zintis Žvarts Saksofona spēle
STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE
vadītāja Inese Nelsone
Pedagogi Specialitāte
Agnis Krūzītis Vijoles spēle
Ieva Lapšāne Kokles spēle
Inese Nelsone Čella spēle
Imalda Pabiāna Vijoles spēle
Ilze Petrovska Čella spēle
Andris Riekstiņš Vijoles spēle
Fiona Mary Vilnīte Vijoles spēle
Elita Zviedrāne Ģitāras spēle
Ilze Žvarte Kokles spēle
MŪSDIENU UN RITMA MŪZIKAS KLASE
Pedagogi Specialitāte
Ināra Rubīna Dziedāšana
KORA KLASE
Pedagogi Specialitāte
Dace Balode Vokālā mūzika, koris
MŪZIKAS TEORIJA
Pedagogi Specialitāte
Ilona Aļļena Mūzikas teorijas priekšmeti
Mārīte Lodziņa Mūzikas teorijas priekšmeti
Ludmila Sniedze Mūzikas teorijas priekšmeti
Elita Zviedrāne Mūzikas teorijas priekšmeti

Visus AKCMV pedagogus skatīt šeit


Mācību maksa 

Mācību maksa ir 10 EUR mēnesī.


Instrumentu noma

Ir iespējama instrumentu noma 5 EUR mēnesī.


Kāpēc ir svarīgi mācīties mūziku?

Mūzika veicina vienu no būtiskākajām cilvēka spējām – radošumu. Vēl vairāk, bērns, apgūstot mūziku, attīsta visus intelekta veidus – gan lingvistisko, gan loģiski matemātisko, gan saskarsmes un citus. Tieši mūzika ir instruments, kas palīdz līdzsvaroti attīstīt abas smadzeņu puslodes. Mūzikas klausīšanās, kāda instrumenta spēle un apgūšana ir “problēmu risināšanas” aktivitāte. Kā mūzikas klausīšanās, tā muzicēšana nozīmē sistēmu atrašanu vai veidošanu un problēmu risināšanu. Mūzikas apgūšana veicina mērķtiecību, attīsta koncentrēšanās prasmi un bagātina emociju pasauli. Muzikālā izglītība ir pamats harmoniskas personības izaugsmē.


Kontakti

Skatīt šeit