Skolas atbalsta biedrība


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas attīstības biedrība ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi atbalstīt visas Vidzemes muzikāli talantīgo bērnu izaugsmi un radošās pilnveides centienus. Biedrības dibinātāji ir Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagogi, kuri ikdienā  strādā ar šiem bērniem un organizē gan reģionālus, gan valsts mēroga, gan starptautiskus projektus. Šo dažādo projektu ietvaros bērni ne tikai gūst neatsveramu koncertu pieredzi, bet arī izcīna godalgotas vietas konkursos, gūstot atzinību un apliecinājumu savai varēšanai.

Ja jūs vēlaties atbalstīt talantīgos bērnus, finansējot viņu dalību konkursos un meistarklasēs, vai mūzikas instrumentu iegādi, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība aicina ikvienu atbalstīt muzikālo bērnu izaugsmi, ziedojot biedrības kontā:

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība
Viestura iela 12a-12, Cēsis, LV-4101
Reģ.Nr.40008212809
AS „Swedbank”
Konta Nr. LV65HABA0551037393899

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs Guntars Mazkalns

E-pasts akcmv@akcmv.gov.lv, tālrunis 64125385