Izglītība


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī profesionālās ievirzes vidējās izglītības programmas. Skola īsteno šādas izglītības programmas:
Izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle” (klavieres, akordeons)
Programmas vadītāja Ilze Mazkalne
Izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle” (vijole, čells, alts, kokle, ģitāra)
Programmas vadītāja Inese Nelsone

Izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle” (flauta, fagots, klarnete, mežrags, saksofons, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
Programmas vadītāja Elita Ezermale

Izglītības programma “Sitaminstrumentu spēle”
Programmas vadītājs Raitis Viļumovs

Izglītības programma “Vokālā mūzika”
Programmas vadītāja Dace Balode

Izglītības programma “Diriģēšana”
Programmas vadītājs Patriks Kārlis Stepe

Izglītības programma “Mūzika” (Populārā un džeza mūzika)
Programmas vadītāja Ināra Rubīna