Skolas kolektīvi


Skolas mācību darbā un koncertdzīvē aktīvi darbojas vairāki, tradīcijām bagāti un pieredzējušu pedagogu vadīti muzikāli kolektīvi.

 

 Pūtēju orķestris, vada skolotājs Aivars Radziņš

Koris, vada skolotāja Iveta Lapiņa

Koklētāju ansamblis, vada skolotāja Ilze Žvarte

Stīgu orķestris, vada skolotājs Andris Riekstiņš