Skolas kolektīvi


Skolas mācību darbā un koncertdzīvē aktīvi darbojas vairāki, tradīcijām bagāti un pieredzējušu pedagogu vadīti muzikāli kolektīvi.

 

 Pūtēju orķestris, vada skolotājs Aivars Radziņš

Koris, vada skolotāji Patriks Kārlis Stepe un Iveta Lapiņa

Kokļu ansamblis “Wendenkokle”, vada skolotājas
Ilze Žvarte un Ieva Lapšāne 

Stīgu orķestris, vada skolotājs Andris Riekstiņš