Ziņas par iestādi


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas skola ir dibināta 1925. gadā. Gadu gaitā skola bijusi cieši saistīta ar visas Latvijas kultūrtelpu, tās direktori bijuši Latvijā zināmi kultūras cilvēki, skolas audzēkņu vidū auguši un veidojušies gan lieliski klasiskās mūzikas interpreti, gan mūsdienīgi komponisti, gan populārās mūzikas izpildītāji, gan neskaitāmi mūzikas skolu pedagogi un kordiriģenti. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola ir metodiskais centrs 28 reģiona bērnu mūzikas skolām.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā mācās audzēkņi vecumā no 7 līdz 20 gadiem, kuri apgūst mūziku dažādās izglītības programmās. Skolā darbojas taustiņinstrumentu izglītības programmas, stīgu instrumentu izglītības programmas, kordiriģentu izglītības programma, vokālās mūzikas izglītības programma, populārās un džeza mūzikas izglītības programmas un pūšaminstrumentu izglītības programmas. Skolas audzēkņi gūst regulārus panākumus gan vietēja, gan reģionāla, gan valsts mēroga pasākumos. Skolā strādā 73 pedagogi, kuri regulāri papildina savu profesionalitātes līmeni, prasmes un iemaņas dažādās meistarklasēs un kvalifikācijas celšanas kursos.

Skolā darbojas pūtēju un stīgu orķestris, metāla pūšamo instrumentu, saksofonu, džeza, ģitāru un koklētāju ansamblis, stīgu kvartets un koris. Visi skolas kolektīvi aktīvi koncertē, ir pilsētas un reģiona kultūras dzīves veidotāji. Ciešā sasaistē ar skolas dzīvi darbojas “Vidzemes kamerorķestris”, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Orķestrī muzicē skolas pedagogi un spējīgākie audzēkņi. Skolas direktors ir Vigo Račevskis.