Izglītības programmas un pedagogi


Visiem pedagogiem ir Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība.
Skolas vadība veicina skolotāju tālākizglītību, rosina un meklē iespējas pedagogu meistarības pilnveidošanā:

– skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
– skolā notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa;
– skolotāji regulāri dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem, tiekoties audzēkņu konkursos u.c.;

Kopš 2013.gada A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors ir Vigo Račevskis.

Uzziniet vairāk par mūsu skolas izglītības programmām un pedagogiem:

Izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle”

Izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle”

Izglītības programma “Stīgu instrumentu spēle”

Izglītības programma “Vokālā mūzika”

Izglītības programma “Diriģēšana”

Izglītības programma “Mūzika” (Populārā un džeza
mūzika)


Izglītības programma “Sitaminstrumentu spēle”


Mūzikas teorētisko priekšmetu mācību priekšmetu metodiskā komisija

Vispārizglītojošo mācību
priekšmetu metodiskā komisija