Skolas simboli


 Skolas karogs

Muzikas skola (505)


Skolas himna

 

Latviešu tautas dziesma  “Dziedot dzimu, dziedot augu”, A.Kalniņa apdarē

 

Dziedot dzimu, dziedot augu
Dziedot mūžu nodzīvoj’
Kas var mani aizrunāt,
Kas var mani aizdziedāt?
Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži,
Kad dziedāju, gavilēj’

 

Saka ļaudis dzirdēdami
Lakstīgala skaisti dzied.
Auni kājas, lakstīgala,
Tu dziedāsi ievainē
Es gotiņas ganīdama.