Ārpus formālā izglītība


Profesionālās kvalifikācijas

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai ir tiesības veikt profesionālās kompetences novērtēšanu šādās profesionālajās kvalifikācijās:

 1. Mūziķis pianists, koncertmeistars
 2. Mūziķis vijolnieks
 3. Mūziķis koklētājs, ansambļa vadītājs
 4. Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs
 5. Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs
 6. Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs
 7. Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs
 8. Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs
 9. Kormeistars, kora dziedātājs
 10. Mūziķis pianists, ansambļa vadītājs
 11. Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs
 12. Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs
 13. Mūziķis dziedātājs, ansambļa vadītājs

Informācija pretendentiem

Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai

Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis
https://likumi.lv/doc.php?id=259780


Atbildīgā persona

Ija Groza, metodiķe
metodikis@akcmv.gov.lv