AKCMV pedagogi dalās pieredzē


Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2021.gada 27. oktobrī tiešsaistes video/audio konferenču lietotnē Zoom organizēja semināru ciklu, kurā mācību priekšmetu Solfedžo un Mūzikas literatūras pedagogi dalījās pieredzē par mācību priekšmetu mācīšanas metodiku un prezentēja savus izstrādātos mācību materiālus. Mūsu skolu pārstāvēja skolotāja Elita Zviedrāne. Seminārā prezentētos mācību materiālus, LNKC plāno apkopot vienotā metodisko materiālu krātuvē, kas nodrošinātu to pieejamību tālākai izmantošanai mācību procesā. Mūzikas teorijas pedagogi saņēma apliecības par profesionālo pilnveidi.

Skolotājas Elitas Zviedrānes sagatavoto prezentāciju ir iespējams noskatīties šeit.

partition-g561e3a0e5_1920