Piekļūstamības paziņojums


Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.akcmv.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Neatbilstība prasībām, kas minētas MK noteikumos Nr. 445:
  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Mājas lapā tiek publicēti video no YouTube un ir publicēts saturs bez subtitru izvēles.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.08.2023. Izvērtēšanu veica G. Apinis (IT administrators).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols (PDF formātā)