Erasmus+ 2023


Pasākuma veids: Akreditēti mobilitātes projekti izglītojamiem un personālam profesionālajā izglītībā un apmācībā (KA121-VET)

Projekta numurs: 2023-1-LV01-KA121-VET-000119129
Projekta sākuma datums: 2023. gada 1. jūnijs
Projekta beigu datums: 2024. gada 31. augusts
Projekta dotācijas summa: 24500,00 EUR


Laikā no 12. februāra līdz 25.februārim 8 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēknes skolotāju Ievas Lapšānes un Evijas Dāves vadībā divas nedēļas praktizējās un “ēnoja darbā” Somijas kolēģus Kuopio konservatorijā, Kuopio pilsētā Somijā. Gan audzēknēm, gan pedagoģēm bija iespēja piedalīties Kuopio konservatorijas individuālajās specialitāšu stundās un kopīgajās lekcijās, iepazīties ar augstākās izglītības iespējām Somijā un tās izglītības sistēmu kopumā, kā arī kopā ar Somijas skolas audzēkņiem un pedagogiem piedalīties ar sagatavotu koncertprogrammu Ziemas festivālā “Talvikamari-festivaali”.


Audzēkņu un pedagogu mobilitātes tika īstenotas Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” akreditēta projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000119129 ietvaros.

3.kursa klavierspēles audzēkne Elizabete Levina: “Es ieguvu lielāku pašpārliecinātību, drosmi sevī, ieguvu jaunas idejas skaņdarbiem. Pēdējā stundā, mēs ar profesoru ieskatījāmies manā jaunajā programmā, un viņš deva man padomus kā strādāt, kā arī deva padomus tehnikai un kā pareizāk turēt rokas, lai skaņa būtu skaistāka. Viņš kā cilvēks ir ļoti jauks un sirsnīgs, priecājās par mani, atbalstīja mani. Iedvesmoja dalīties ar mūziku un savu stāstu. Otra profesore arī bija ļoti jauka, viņa man palīdzēja piedomāt pie tēliem un ieiet fantāziju pasaulē, kurā nekas nav reāls, bet mūzikā tāda tomēr pastāv, mums izveidojās ļoti jauks kontakts, turpinām vēl sarakstīties. Profesori ir ļoti pretimnākoši un teica, ka labprāt uzklausīs mani turpmāk un dos padomus.”

3.kursa flautas spēles audzēkne Sanija Poceviča: “Manuprāt, šī [projekts] bija ļoti laba iespēja, lai pavērstus horizontus un redzētu, ko vairāk par četrām sienām. Es pilnveidoju prasmes gan tehniski, gan muzikāli. Man bija daudz vairāk brīvā laika, lai spēlētu tehniskos vingrinājumus un toņa vingrinājumus.”

Vispārējās diriģēšanas pedagoģe Evija Dāve: “Tā kā Erasmus+ braucienā piedalījos pirmo reizi, biju patīkami pārsteigta par plašo aktivitāšu klāstu programmas ietvaros. Netrūka izvēles iespēju un nevienā brīdī neradās sajūta, ka esi spiests darīt kaut ko, kas varbūt īsti neatbilst interešu lokam. Patīkami bija arī tas, ka brauciens sakrita ar ziemas kamermūzikas festivāla laiku. Tajā bija bagātīgs koncertu klāsts, kas ļāva izprast mūzikas nozīmību Somijā gan pēc koncertu apmeklējuma blīvuma, gan arī atskaņošanai izvēlētajām kaleidoskopiskajām programmām un to sagatavotības līmeņa.
Angļu valodas nepietiekamas zināšanas nebūt nav šķērslis kolēģiem dalībai Erasmus+ projektos. Spāņu kolēģe angliski nesaprata, taču izmantoja mūsdienīgas iespējas – balss un rakstisko tulkotāju telefonā un lieliski spēja iejusties vidē par spīti valodas barjerai.”

Kokles spēles pedagoģe Ieva Lapšāne: “Ļoti patika intensīvā darba slodze ar iespējām daudz vērot, piedalīties stundās un nodarbībās. Tas ļāva lielāku iespēju “paņemt” vairāk specifiskas zināšanas, mācību metodes, arī papildināt sava mācību priekšmeta repertuāru. Vienlaikus bija lieliska iespēja izmantot kultūrvides piedāvājumu – muzeju apmeklējumi, bagātīgā koncertu programma, iespēja izbraukt uz Helsinkiem un pabūt akadēmiskajā vidē tur.”

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Valsts izglītības attīstības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem.