Erasmus+ 2023


Pasākuma veids: Akreditēti mobilitātes projekti izglītojamiem un personālam profesionālajā izglītībā un apmācībā (KA121-VET)

Projekta numurs: 2023-1-LV01-KA121-VET-000119129
Projekta sākuma datums: 2023. gada 1. jūnijs
Projekta beigu datums: 2024. gada 31. augusts
Projekta dotācijas summa: 24500,00 EUR