Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītie projekti


Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (2022. gads)

No 2022. gada 7. marta līdz 2022. gada 30. septembrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes modernizācija” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 5000 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās fagotu.

AKCMV piedāvā apgūt tāda reta mūzikas instrumenta spēli kā fagots. Skolā ir iespējams apgūt fagota spēli  gan vidusskolas līmenī (profesionālā vidējā izglītība), gan bērnu mūzikas skolas līmenī (profesionālās ievirzes izglītība). Ne visiem ir iespēja iegādāties šo mūzikas instrumentu, un skolai nav pieejama tik plaša instrumentu bāze, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu visiem, kuri vēlas apgūt fagota spēli.  Projekta ietvaros iegādātais mūzikas instruments veicinās fagota spēles attīstību un pieprasījumu, un nodrošinās šī instrumenta apguvi plašākam interesentu lokam.


Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes modernizācija” (2021. gads)

No 2021. gada 26. februāra līdz 2021. gada 27. septembrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes modernizācija” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 2500 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās oboju.
Obojas spēle šogad ir jaunums, kuru AKCMV piedāvā apgūt gan vidusskolas līmenī (profesionālā vidējā izglītība), gan bērnu mūzikas skolas līmenī (profesionālās ievirzes izglītība).
Oboja ir koka pūšaminstruments. Tas pieder pie dubultmēlīšu instrumentu saimes, jo skaņa tiek radīta, ievibrējot no bambusniedres pagatavotu iemuti, ko sauc par mēlīti. No mēlītes lielā mērā ir atkarīgs instrumenta skanējums. Lai gan obojas ziedu laiki bija baroks, pateicoties īpatnējam skaņas tembram, tā ir sastopama arī džezā, rokmūzikā un popmūzikā. Tomēr lielākoties oboja tiek izmantota akadēmiskajā mūzikā kā solo, ansambļa vai orķestra instruments.


Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (2020. gads)

No 2020. gada 2. marta līdz 2020. gada 30. oktobrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 3400 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās hromatisko basa kokli un marimbu.

Kokles spēles klase skolā darbojas vairāk nekā 60 gadus. Lielā mērā visa Dziesmu svētku koklētāju un kokļu ansambļu kustība vēsturiski aizsākusies tieši Cēsīs. Audzēkņi aktīvi piedalās gandrīz visos ar kokles spēli saistītajos koncertos, festivālos un konkursos. Skolas koklētāju ansamblis ir gan Dziesmu svētku dalībnieks un laureāts, gan regulāri koncertē Latvijā un ārpus tās. Skolas jaunie koklētāji gūst panākumus arī individuāli, piedaloties valsts konkursos un iegūstot godalgotas vietas. Projekta ietvaros iegādātajai jaunajai hromatiskajai basa koklei ir plašāks skaņas diapazons, un jauns instruments ir nozīmīgs priekšnosacījums audzēkņu izcilības veicināšanā un starptautiskas konkurētspējas nodrošināšanā.

Sitaminstrumentu spēles klase AKCMV darbu aizsākusi 1975. gadā. Gadu gaitā Sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi ir neaizstājami skolas ansambļos un orķestros, daudzi no vidusskolas jaunajiem mūziķiem ir piedalījušies konkursos un guvuši jomas profesionāļu atzinību, bet vēl vairāk ir to, kuri sitaminstrumentu spēli apgūst fakultatīvi, lai papildinātu savas profesionālās prasmes un gūtu jaunas zināšanas izvēlētajā radošajā profesijā.

Palielinoties audzēkņu skaitam un interesei par sitaminstrumentu spēli un domājot par izglītības programmas “Sitaminstrumentu spēle” attīstību, skolai ir nepieciešami jauni un kvalitatīvi mūzikas instrumenti. Līdz šim AKCMV bija viena marimba, kuras augstums nebija regulējams. Augstuma regulēšanas funkcija ir ļoti būtiska mazāko klašu audzēkņiem, kuriem šobrīd ir nepieciešams papildus paaugstinājums, lai pilnvērtīgi varētu spēlēt mūzikas instrumentu. Projektā iegādātā marimba ir ar regulējamu augstumu, līdz ar to jaunāko klašu audzēkņiem ir daudz drošāk spēlēt instrumentu, jo nav nepieciešams paaugstinājums.


Projekts “Portatīvo digitālo ērģeļu iegāde Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai” (2019. gads)

No 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 30.septembrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola (AKCMV) īstenoja projektu “Portatīvo digitālo ērģeļu iegāde Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 4500 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās portatīvās digitālās ērģeles.

AKCMV ir pirmā izglītības iestāde Latvijā, kur 1987. gadā tika uzsākta ērģeļspēles apmācība. Pašlaik mācību procesā tiek izmantotas stabuļu ērģeles, kas atrodas koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu zālē, šo instrumentu savulaik skolai dāvināja Lībekas baznīcas mūzikas augstskola.

Ērģeļu zāle ir vienīgā zāle, kas pastāvīgi ir skolas rīcībā, blakus ērģeļu stundām te notiek arī koru, stīgu un pūtēju orķestru mēģinājumi, koncerti, semināri, meistarklases u.c. pasākumi. Tas būtiski samazina pieejamību instrumentam gan attiecībā uz mācību stundām, gan audzēkņu vingrināšanās iespējām.

Ērģeļspēles klases audzēkņi aktīvi koncertē un piedalās dažādos konkursos un festivālos, līdz ar to portatīvo digitālo ērģeļu iegāde sniedz būtisku ieguldījumu mācību procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai, kā arī koncertu nodrošināšanai vietās, kur nav pieejamas ērģeles.


Projekts “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (2017. gads)

No 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 1.oktobrim Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola īstenoja projektu “Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. Projektu konkursā AKCMV tika piešķirts finansējums 3000 EUR apmērā, kā ietvaros skola iegādājās divas digitālās klavieres un vienu klasisko akustisko ģitāru.

Iegādātie instrumenti tiks izmantoti izbraukuma koncertu nodrošināšanai un izglītības programmu attīstībai. Populārās un džeza mūzikas nodaļas audzēkņi aktīvi koncertē un piedalās konkursos, līdz ar to ansamblim ir nepieciešamas digitālās klavieres tieši izbraukuma koncertu nodrošināšanai. Šādu kvalitatīvu digitālo klavieru iegāde ir nozīmīga arī klavierspēles specialitātes audzēkņiem, jo tad šīs specialitātes audzēkņi var īstenot koncertdarbības projektus koncertvietās, kur nevar nodrošināt instrumentus atbilstošā kvalitātē.

Ģitāras spēles klase skolā sāka darbu 2004. gadā. Sākumā ģitārspēli apguva neliels skaits audzēkņu, bet, pateicoties pedagogu aizrautīgam darbam un audzēkņu panākumiem, interese par ģitāras spēli kopumā ir tikai palielinājusies. Domājot par izglītības programmas “Ģitārspēle” attīstību, skolai bija nepieciešams jauns un kvalitatīvs mūzikas instruments – klasiskā akustiskā ģitāra. Jauna un kvalitatīva instrumenta iegāde ir nozīmīgs priekšnosacījums talantīgo bērnu un jauniešu radošuma izkopšanai.