Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija


Mūsu skolas audzēkņi ne tikai gūst panākumus profesionālos konkursos, bet arī piedalās novada un valsts vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādes, gūstot tajās godalgotas vietas.

Tas ir mūsu lielisko vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu nopelns un audzēkņu neatlaidīga darba rezultāts.

Pedagogi:

Dace Eglīte

METODISKĀS KOMISIJAS VADĪTĀJA, LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJA

Inga Ivanova

EKONOMIKAS UN PSIHOLOĢIJAS SKOLOTĀJA

Sandis Kalējs

DABASZINĪBU SKOLOTĀJS

Aivars Karlsons

VĒSTURES UN KULTUROLOĢIJAS SKOLOTĀJS

Inese Lazdiņa

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJA

Anita Maculēviča

ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJA

Aleksandrs Markulis

INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJS

Ieva Pētersone

ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJA

Zane Rozīte

SPORTA SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju