Izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle”


Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas lepnums un spēks ir tās tradīcijas. Liela daļa Taustiņinstrumentu nodaļas pedagogu ir arī mūsu skolas absolventi, turklāt gandrīz katrā Vidzemes reģiona mūzikas skolā strādā kāds no Taustiņinstrumentu nodaļas absolventiem. Mūzikas pedagoģija, veiksmīga producenta karjera, komponista iedvesmojošais darbs, džeza pianista radošā ikdiena – tie visi ir mūsu absolventu izvēlētie profesionālie virzieni, kuros viņi darbojas ar panākumiem.

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas Taustiņinstrumentu nodaļas darbības ģeogrāfija sniedzas tālu pāri Latvijas robežām. Vairāki no skolas audzēkņiem sekmīgi studējuši pasaules un Eiropas konservatorijās un izvēlējušies savu dzīvi saistīt ar starptautisku vidi. Jau vairākus gadus starptautiski konkursi ir arī skolas dzīves sastāvdaļa. Spējīgākie Taustiņinstrumentu nodaļas audzēkņi piedalījušies konkursos Francijā, Itālijā, Grieķijā, Lielbritānijā, Polijā, Lietuvā un Igaunijā, kuros guvuši vērā ņemamus panākumus.

Akordeona spēles klase ir viena no jaunākajām skolā. To izveidoja akordeona spēles pasniedzējs Viktors Ņikandrovs, no 2000. gada akordeona spēli pasniedza Vineta Golubkova, savukārt no 2019. gada jaunos akordeonistus māca Māris Rozenfelds. Skolā tiek organizēti akordeona spēles koncerti, reģionālie un valsts konkursi, kuros skolas audzēkņi aktīvi piedalās un ieņem godalgotas vietas. Audzēkņi ar panākumiem startē arī starptautiska mēroga notikumos, apmeklē meistarklases un koncertē Baltijas valstīs, Skolas absolventi turpina mācības augstākajās mācību iestādēs, vairāki no viņiem paši jau kļuvuši par akordeona spēles skolotājiem.

Pedagogi:

Ilze Mazkalne

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VADĪTĀJA, KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

Aija Bārdiņa

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

Lauma Gaile

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

Māra Hauka

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

Anžela Iļjina

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

Ina Iļjučonoka

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

Jana Martinsone

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

Inta Kārkliņa

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

 Signe Klāva

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

Lelde Krastiņa

KLAVIERSPĒLES UN ĒRĢEĻSPĒLES SKOLOTĀJA

Uģis Krišjānis

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJS

Gaida Kurcena

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

 Guntars Mazkalns

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJS

 Irita Merga

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

 lasīt vairāk par skolotāju

 Guna Rācene

KLAVIERSPĒLES SKOLOTĀJA

 Māris Rozenfelds

AKORDEONA SPĒLES SKOLOTĀJS

  Sandra Tamane

KLAVIERSPĒLES UN ĒRĢEĻSPĒLES SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju