Izglītības programma “Vokālā mūzika”


Vokālā nodaļa pastāvējusi kopš Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pirmsākumiem. Pēdējo 30 gadu laikā nodaļā strādājuši tādi pieredzes bagāti skolotāji kā Gaida Ungure, Anita Kārkliņa, Aija Putniņa, Andis Pētersons un Elga Tiltiņa. Šobrīd jauno dziedātāju paaudzi skolo Dace Balode un Ilona Tauniņa.

Izglītības programmas “Vokālās mūzika” pedagogi allaž bijuši iniciatīvas bagāti – katru otro gadu Cēsīs notiek skolotāja Anda Pētersona iedibinātais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss, kurā piedalās Latvijas labākie dziedātāji no visām mūzikas vidusskolām, godinot ievērojamā cēsnieka – komponista piemiņu un daiļradi. Konkurss pārbauda jauno vokālistu spējas, rosina jaunus iespaidus un skolotājiem sniedz pedagoģiskas atziņas. Kopš 2011.gada pedagogi veido arī Vidzemes reģiona mūzikas skolu Kora klases dziedātāju konkursu “Vidzemes cīrulīši”. Pedagogi veicina savu audzēkņu izaugsmi, regulāri organizējot dažādas meistarklases un meklējot arvien jaunas iespējas koncertēt, sniedzot iespēju attīstīt jauno dziedātāju skatuviskās un vokālās prasmes.

Solo dziedāšanas stundās vokālo meistarību var apgūt arī Kordiriģēšanas un citu nodaļu audzēkņi, tādēļ vairākas Kordirigēšanas nodaļas absolventes vokālo mākslu ir izvēlējušās par savu nākamo profesiju, piemēram, Inga Šļubovska – Kancēviča, Gunta Davidčuka – Gelgote un Silga Tīruma.

Pedagogi:

Dace Balode

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VADĪTĀJA, VOKĀLĀS MŪZIKAS SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju

Sonora Vaice

VOKĀLĀS MŪZIKAS SKOLOTĀJA

Ilona Tauniņa

RUNAS KULTŪRAS SKOLOTĀJA

 Liene Veitnere

ITĀĻU VALODAS SKOLOTĀJA

lasīt vairāk par skolotāju