Erasmus+ 2019-2022


Projekts “Audzēkņu un pedagogu zināšanu un prasmju papildināšana ārvalstīs”

Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA102-060167
Projekta sākuma datums: 2019. gada 2. septembris
Projekta beigu datums: 2022. gada 1. maijs
Projekta kopējais finansējums: 58008,00 EUR

1. plūsma Vīne, Austrija 10.02.2020. – 23.02.2020.

Laikā no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 23. februārim īstenots 8 audzēkņu un 2 profesionālās izglītības skolotāju prakses un personāla mobilitātes brauciens uz Vīni, Austrijā. Projekta grupa iepazinās ar mūzikas izglītības iestāžu darbu Vīnē, apmeklēja operas un koncertus Vīnes Operteātrī, Vīnes koncertmājā, Vēsturisko instrumentu muzeju, kā arī Mocarta māju, Šēnbrunnas pili u.c. nozīmīgus kultūrvēsturiskus objektus. Projektā plānotā prakses programma izpildīta pilnā apjomā, un tā būtiski ir paplašinājuši projekta dalībnieku redzesloku.

Par gūtajiem iespaidiem Austrijā stāsta audzēknes: Ērika Baumane, Laima Lodiņa un Evelīna Vīksne.

Ē.Baumane: “Šādā projektā piedalījos pirmo reizi. Apmeklējot skolas, guvu iespaidus par to, kā mācības notiek tur. Tas bija šokējoši gan labā, gan ne tik labā ziņā, jo izrādījās, ka Austrijā mācību process ir pilnīgi citādāks, piemēram, specialitātes stunda notiek tikai viena stunda nedēļā. Pozitīvi ir tas, ka centīgākajiem un labākajiem audzēkņiem ir iespēja tikt speciālā programmā, kas paredz papildus nodarbības savā specialitātē. Tas likās interesanti un domāju, ka to varētu mēģināt ieviest arī mūsu skolā, tā sniedzot iespēju spējīgākajiem audzēkņiem kļūt vēl labākiem specialitātes virtuoziem.”

L.Lodiņa: “Vislabāk noteikti patika, ka bija iespēja apskatīt un uzzināt daudz jauna par kultūru, patika, ka mums bija brīvība un varējām arī paši apskatīt Vīni. Ļoti patika salīdzināt latviešu un austriešu mūziķus pēc koncertiem. Pēc šī brauciena esmu sapratusi Vīnes sistēmu, bet negribētu pēc vidusskolas tur mācīties. Redzēju kā māca vijolniekus Austrijā, domāju, ka tas varētu noderēt, kad pati būšu skolotāja. Noteikti gribētu, lai arī AKCMV ir iespēja mācīties specialitāti kā hobiju, ja negrib iet tālāk mūzikā. Man ļoti patika metro sistēma Vīnē, tai man kā tūristam bija viegli pielāgoties, domāju, ka būtu labi, ja arī Latvijā ko tādu kādreiz ieviestu.”

E.Vīksne: “Šī bija mana pirmā šāda veida pieredze, un es esmu priecīga, ka mamma mani pierunāja piedalīties šajā projektā. Tas, kas notiek šobrīd pasaulē, ir diezgan liels trakums, bet es priecājos, ka tiku aizbraukt šajā aizraujošajā projektā. Protams, nevarēju visu izbaudīt, jo nedaudz apslimu, bet tomēr man ļoti patika. Gan Šēnbrunnas pils, gan Mocarta muzejs, gan koncerta māja, kur apmeklējām dažādus koncertus. Ja viss izdosies, tad vasarā atkal braukšu uz Vīni un izbaudīšu laiku tur! Bija interesanti redzēt, kā notiek stundas Vīnes mūzikas skolā, un biju šokēta, ka tur ieskaites ir tikai ik pa 3 gadiem, bet jā, varēja redzēt viņu metodes un mācīšanās stilu.”


2. plūsma Klaipēda, Lietuva 07.10.2021. – 20.10.2021.

Laikā no 2021. gada 7. oktobra līdz 2021. gada 20. oktobrim īstenots 8 audzēkņu un 2 profesionālās izglītības skolotāju prakses un personāla mobilitātes brauciens uz Stasio Šimkaus Klaipēdas mūzikas vidusskolu Lietuvā.

Projekta grupa divas nedēļas praktizējās un ieguva jaunu pieredzi instrumentspēlē, populārajā un džeza dziedāšanā, apmeklēja meistarklases, piedalījās mācību stundās, džeza korī, džeza ansamblī, kā arī Lietuvā apmeklēja Vilņas Universitātes Mākslas un Radošo tehnoloģiju fakultātes mācībspēku vadītās meistarklases.

Projekta noslēgumā Klaipēdā notika kopīgs koncerts, kurā uzstājās abu skolu Populārās un džeza mūzikas nodaļu audzēkņi un pedagogi. Projektā plānotā prakses programma izpildīta pilnā apjomā, un audzēkņi un pedagogi ir guvuši pozitīvu un jaunu pieredzi un pats galvenais – ieguvuši jaunus draugus un domubiedrus Lietuvā.


3. plūsma Klaipēda, Lietuva 17.03.2022. – 30.03.2022.

Laikā no 17. marta līdz 30.martam 8 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi skolotāju Ievas Lapšānes, Iritas Mergas un Vigo Račevska vadībā divas nedēļas praktizējās AKCMV sadarbības skolā Stasio Simkaus Klaipēdas konservatorijā Lietuvā.

Jauniešiem bija iespēja gūt jaunu pieredzi ansambļa spēlē, apmeklēt individuālās stundas pie pedagogiem Klaipēdā. Tāpat audzēkņi un pedagogi piedalījās un vēroja grupu stundas – mūzikas literatūrā, solfedžo, mūzikas teorijā un angļu valodā. Projekta grupa iepazinās ar augstākās izglītības iespējām Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas Klaipēdas filiālē. Tāpat visi projekta dalībnieki guva neatsveramu kultūras pieredzi, no prakses brīvajā laikā apmeklējot 6 koncertus un operu Klaipēdas koncertzālē, kā arī baudīja saulaino pavasari Klaipēdā, Nidā, Kuršu kāpās un Palangā. Mobilitātes brauciena noslēdzošajā dienā jaunieši sadarbībā ar Lietuvas skolas audzēkņiem bija sagatavojuši kopīgu koncertu.