Mūsējie Dziesmu un Deju svētkos


XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki nav iedomājami bez Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas līdzdalības.
Skolas pedagogu un audzēkņu vārdi izlasāmi ap 30 Vidzemes un Rīgas deju kolektīvu, koru, koklētāju ansambļu, pūtēju orķestru sastāvos, Dziesmu svētku nozaru padomēs, organizatoriskajā darbā. Viņi ir dziedātāji, dejotāji, mūziķi, diriģenti, kormeistari, koncertmeistari, asistenti, repetitori, mākslinieciskie vadītāji.
Šie fakti vēlreiz apliecina mūzikas un dejas izglītības būtisko nozīmi Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.