4.kursa izlaidums


21.jūnijā Koncertzāles “Cēsis” Lielo zāli piepildīja meiju smarža, jo Alfrēdskolā norisinājās 4.kursa Izlaiduma svētki. Svinīgajā pasākumā Diplomus par iegūto profesionālo vidējo izglītību ar profesionālo kvalifikāciju saņēma 18 jaunieši. Viņu vidū jaunie mūziķi – čellisti, pianisti, akordeonists, saksofonisti, klarnetists, flautists, džeza dziedātāji, džeza pianists – un deju kolektīva repetitori.
Pasākumā tika pasniegtas arī īpašās stipendijas – Latvijas Simtgades stipendija, ko Finanšu ministrija piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, un Helmera Pavasara fonda stipendiju, ko piešķir par sekmīgu mācību darbu, panākumiem olimpiādēs un konkursos un sabiedrisko aktivitāti. Šogad Latvijas Simtgades stipendiju saņēma 4.kursa audzēkne Estere Hmeļinska, savukārt Helmera Pavasara fonda balvu – 2.kursa audzēkne Linda Biļinska.
Absolventiem apsveikumus priekšnesumu veidā bija sagatavojuši arī jaunāko kursu audzēkņi un absolventu vecāki.