Uzņemšana Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā


 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola

UZŅEM AUDZĒKŅUS
2023./2024. mācību gadā

Iepazīsties ar:

Līdz 2023. gada 21.augustam piesakies elektroniski iestājeksāmenam šeit

(piesakoties iestājeksāmenam, norādi informāciju: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona Nr.; e – pasts), izglītības programma un specialitāte, kuru vēlies apgūt; absolvētā mūzikas izglītības iestāde)


Kārto iestājeksāmenus klātienē 22.08.2023. plkst. 10.00 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā Raunas ielā 12-2, Cēsīs (ieeja no Izstādes ielas)


No 2023. gada 28.jūnija līdz 22. augustam (pēc 9.klases), līdz 22.augustam (pēc vidusskolas) iesniedz dokumentus klātienē – Raunas ielā 12-2, 4.stāvā, administrācijā.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums – forma – nepilngadīgām personām;pilngadīgām personām
  • apliecības par pamatizglītību vai diploma par vidējo izglītību kopija, uzrādot oriģinālu;
  • profesionālās ievirzes izglītības dokumenta (Apliecības) un sekmju izraksta, ja reflektants ir beidzis mūzikas skolu, kopija;
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas
  • hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;
  • 2 fotokartītes 3×4 cm.

Vairāk informācijas pa tālruni 27846767 vai rakstot uz e-pastu macibu.dala@akcmv.gov.lv